2

पांढ white्या वाईनची बाटली सह सिंथेटिक हरळीची मुळे असलेला जमिनीचा पृष्ठभाग (गवताळ जमीन)

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

पेरूमधील लिमा येथील उद्यानात कृत्रिम गवत प्रकल्प खेळाचे मैदान